Imię i nazwisko
Sugerowany termin odbioru
Napisz co potrzebujesz
lub załącz skan

    Kliknij lub przeciągnij obrazek aby załadować

54.226.209.201
© 2015 Radomdis Sp. z o.o.
Radomdis Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul Toruńska 1 26-612 Radom, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym,XIV Wydział Gpspodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000136619, NIP: 5272166757, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000zł - pokrytym w całości.