Wtorek 28 stycznia 2020


4,89

5,11

4,99

2,29

1,19

Regulamin przetwarzania danych osobowych os贸b uczestnicz膮cych w imprezach

Regulamin przetwarzania danych osobowych os贸b uczestnicz膮cych w imprezach, eventach, akcjach promocyjnych itp.organizowanych przez Radomdis Polska Sp. z o. o.


1. Organizator Imprezy b臋dzie przetwarza艂 nast臋puj膮ce dane osobowe os贸b uczestnicz膮cych w Imprezie: wizerunek utrwalony na Imprezie. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas Imprezy jest Organizator. Administrator wyznaczy艂 Inspektora Danych Osobowych, z kt贸rym mo偶na si臋 bezpo艣rednio kontaktowa膰 poczt膮 elektroniczn膮 przy u偶yciu adresu e-mail: e.leclerc@infomania.pl,  b膮d藕 tradycyjn膮 poczt膮 na adres
Infomania.pl Sp. z o. o.62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117.

2. Administrator b臋dzie przetwarza艂 ww. dane osobowe dla cel贸w dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora w przysz艂ych latach, a tak偶e w celach promocyjnych i marketingowych dzia艂alno艣ci gospodarczej Organizatora. Podstaw膮 do przetwarzania wizerunku os贸b uczestnicz膮cych w Imprezie jest niezb臋dno艣膰 przetwarzania danych osobowych do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegaj膮 na mo偶liwo艣ci rozpowszechniania wizerunku os贸b, jako elementu ca艂o艣ci Imprezy, aby poprzez promowanie Imprezy i dzia艂alno艣ci gospodarczej Organizatora mog艂y si臋 odbywa膰 kolejne edycje Imprezy i inne wydarzenia o charakterze artystyczno-rozrywkowy organizowane przez Administratora.
3. Osoby uczestnicz膮ce w Imprezie, przyjmuj膮 do wiadomo艣ci, i偶 w zwi膮zku z przetwarzaniem ww. danych osobowych uzyskanych podczas Imprezy Administrator informuje, 偶e:
- odbiorc膮 danych osobowych mo偶e by膰 ka偶dy podmiot, kt贸ry b臋dzie zainteresowany Imprez膮 lub dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 Organizatora, w tym w szczeg贸lno艣ci partnerzy handlowi i klienci Organizatora;
- dane te b臋d膮 przechowywane przez okres organizowania kolejnych edycji Imprezy lub przez okres wykonywania prowadzonej przez Organizatora dzia艂alno艣ci gospodarczej, kt贸ry obecnie nie jest mo偶liwy do okre艣lenia;
- maj膮 prawo do 偶膮dania od Administratora dost臋pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w okre艣lonych w przepisach przypadkach), wniesienia skargi do organu nadzorczego, a tak偶e prawo do przenoszenia tych danych oraz cofni臋cia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania;
- uczestniczenie w Imprezie jest jednoznaczne z podaniem danych osobowych (tj. utrwaleniem wizerunku); je艣li osoba nie chce aby Administrator zebra艂 jej ww. dane osobowe nie powinna uczestniczy膰 w Imprezie;
- Administrator przetwarzaj膮c dane osobowe nie b臋dzie podejmowa艂 zautomatyzowanych decyzji (w tym profilowania) w stosunku do tych danych.
4. Administrator dok艂ada wszelkich stara艅 w zapewnieniu wszelkich 艣rodk贸w fizycznych, technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy艣lnym zniszczeniem, zmian膮, utrat膮, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost臋pem, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.