Sobota 28 marca 2020


3,99

4,39

3,99

1,89

1,19

Polityka prywatno艣ci

POLITYKA PRYWATNO艢CI
serwisu internetowego eleclerc.com.pl


I. POSTANOWIENIA OG脫LNE

1. poszanowanie prywatno艣ci

Jeste艣my 艣wiadomi, 偶e ka偶dej osobie przys艂uguje prawo do prywatno艣ci, kt贸re jeste艣my zobowi膮zani chroni膰. Dok艂adamy szczeg贸lnej staranno艣ci aby poufne, personalne informacje na temat U偶ytkownik贸w naszego serwisu internetowego, nie trafi艂y w niepowo艂ane r臋ce, ani te偶 nie zosta艂y wykorzystane w spos贸b niezgodny z ich oczekiwaniem. D膮偶ymy do tego by zbierane dane by艂y przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla okre艣lonych, zgodnych
z prawem cel贸w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel贸w, w jakich s膮 przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania.

Informujemy, i偶 wszystkie dane s膮 gromadzone jedynie za przyzwoleniem U偶ytkownik贸w, poprzez formularze zamieszczone na stronie
Podanie danych jest dobrowolne, jednak偶e w przypadku korzystania z serwisu eleclerc.com zbierane dane s膮 prawnie uzasadnionym celem administratora danych niezb臋dnym w celu realizacji zada艅 zwi膮zanych z obs艂ug膮 serwisu.
Dane osobowe b臋d膮 przechowywane do odwo艂ania zgody, a tak偶e zgodnie z innymi/powi膮zanymi przepisami prawa.
U偶ytkownik ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych, a w szczeg贸lno艣ci mo偶liwo艣膰 ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania.
Dane mog膮 by膰 udost臋pniane przez sp贸艂k臋 Radomdis Polska Sp. z o.o. podmiotom upowa偶nionym do uzyskania informacji na podstawie odr臋bnych przepis贸w prawa,
Podane dane b臋d膮 przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyra偶onej zgody 鈥 zgodnie z tre艣ci膮 og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych.
Je偶eli u偶ytkownik wybierze opcj臋 wysy艂ki dobrowolnie zam贸wionej informacji handlowej jego dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu wysy艂ki wiadomo艣ci zawieraj膮cej informacje marketingowe.
U偶ytkownik ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, i偶 przetwarzanie danych osobowych jego dotycz膮cych narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Poni偶ej znajduj膮 si臋 informacje dotycz膮ce plik贸w cookies i danych osobowych oraz celu,
w jakim s膮 wykorzystywane na eleclerc.pl. Je艣li nie znajdziesz informacji, kt贸rej poszukujesz skontaktuj si臋 z nami poprzez formularz kontaktowy.

2. podmiot zbieraj膮cy dane

Administratorem danych osobowych jest Radomdis Polska Sp. z o.o. ul. Toru艅ska 1, 26-612 Radom KRS: 0000541533, NIP: 9482602735, REGON: 360741281.
Inspektorem ochrony danych w sp贸艂ce Radomdis Polska Sp. z o.o. jest Urszula Graetzer / Krystian Erens, mail: E.Leclerc@infomania.pl, tel. +48 792 700 993,

3. definicje

cookies (ciasteczka) - oznacza dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci niewielkie pliki
tekstowe, wysy艂ane przez serwer i zapisywane po stronie U偶ytkownika na jego urz膮dzeniu za po艣rednictwem, kt贸rego U偶ytkownik korzysta ze strony internetowej, szczeg贸艂owe
informacje dot. plik贸w cookies, a tak偶e histori臋 ich powstania mo偶na znale藕膰 m.in. tutaj.
serwis - oznacza stron臋 internetow膮, pod kt贸r膮 Administrator prowadzi serwis internetowy, dzia艂aj膮c膮 w domenie e-leclerc.pl
urz膮dzenie - oznacza elektroniczne urz膮dzenie za po艣rednictwem, kt贸rego U偶ytkownik uzyskuje dost臋p do stron internetowych serwisu (np. komputer, telefon, tablet).
U偶ytkownik - oznacza Podmiot, korzystaj膮cy z naszego serwisu, na rzecz kt贸rego zgodnie z przepisami prawa mog膮 by膰 艣wiadczone us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 lub z kt贸rym zawarta mo偶e by膰 Umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮,
marketing bezpo艣redni 鈥 przesy艂anie Podmiotowi danych za pomoc膮 dost臋pnych 艣rodk贸w komunikacji tradycyjnej oraz za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej, w tym za pomoc膮 poczty elektronicznej jakichkolwiek materia艂贸w reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych, w celu wywo艂ania okre艣lonej reakcji Podmiotu danych, w szczeg贸lno艣ci w celu zach臋cenia do nabywania okre艣lonych towar贸w, us艂ug, a tak偶e promowania okre艣lonych postaw, zachowa艅 lub wizerunku okre艣lonych podmiot贸w.

II. CEL I PRAWO KONTROLI DOST臉PU DO TRE艢CI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Dane osobowe os贸b odwiedzaj膮cych serwis eleclerc.pl, czyli U偶ytkownik贸w s膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu i zakresie jakim zosta艂y przez nich udost臋pnione. Dane osobowe, kt贸re przekazuj膮 na zasadzie dowolno艣ci, s膮 zbierane tylko w zakresie niezb臋dnym do kontaktu,
w celach handlowych i marketingowych poprzez rozsy艂anie Newsletter贸w.

Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych U偶ytkownika jest konieczno艣膰 realizacji umowy sprzeda偶y, kt贸rej jest stron膮 lub podj臋cia na jego 偶膮danie dzia艂a艅 przed jej zawarciem lub umowy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮. A w przypadku przetwarzania danych
w celu marketingu bezpo艣redniego w艂asnych produkt贸w lub us艂ug Administratora podstaw膮 takiego przetwarzania jest:

 • uprzednia zgoda U偶ytkownika 鈥 opt-in,
 • lub wype艂nienie prawnie usprawiedliwionych cel贸w realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uwa偶a si臋 w szczeg贸lno艣ci marketing bezpo艣redni w艂asnych produkt贸w lub us艂ug Administratora) 鈥 opt-out.

Ka偶dy U偶ytkownik ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, uzupe艂nienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub sta艂ego wstrzymania ich przetwarzania oraz ma prawo wnie艣膰 pisemnie, umotywowane 偶膮danie zaprzestania przetwarzania danych, je偶eli s膮 one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta艂y
zebrane z naruszeniem ustawy albo s膮 ju偶 zb臋dne do realizacji celu, dla kt贸rego zosta艂y zebrane. A tak偶e wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

W przypadku udzielenia przez U偶ytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu
marketingu bezpo艣redniego w艂asnych produkt贸w lub us艂ug Administratora zgoda mo偶e by膰 odwo艂ana w ka偶dym czasie.

Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie niekt贸rych informacji uniemo偶liwi reakcj臋 z naszej strony np.:

 • brak danych kontaktowych uniemo偶liwi udzielnie odpowiedzi na zapytanie z艂o偶one za pomoc膮 formularza kontaktowego.

W celu realizacji uprawnie艅, o kt贸rych mowa w pkt. 3 i 4 U偶ytkownik winien zg艂osi膰 ten fakt na pi艣mie w siedzibie sp贸艂ki Radomdis Polska Sp. z o.o. na adres: ul.Toru艅ska 1, Radom, 26- 612 lub te偶 za po艣rednictwem formularza kontaktowego.

III. JAKIE DANE GROMADZIMY I DLACZEGO?

Zbieramy informacje dobrowolnie podane przez Uzytkownika. Wykorzystywanie zgromadzonych danych ograniczone jest do niezb臋dnego minimum.

Na naszej stronie internetowej dane osobowe U偶ytkownika s膮 wykorzystywane wy艂膮cznie do cel贸w, dla kt贸rych nam je udost臋pni艂 i nie wykraczaj膮 poza cele wskazane w pkt. II, a s膮 zbierane w nast臋puj膮cych zak艂adkach:

 • formularz kontaktowy: imi臋, nazwisko, adres e-mail, tre艣膰 wiadomo艣ci oraz dat臋 i godzin臋 korespondencji, adres e-mail wraz z tre艣ci膮 wiadomo艣ci jest wysy艂any na skrzynk臋 pocztow膮 Galec Sp. z o.o. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoj膮 wiadomo艣膰 przes艂an膮 za pomoc膮 formularza kontaktowego,
 • Newsletter: tylko adres e-mail, na kt贸ry wys艂ane s膮 Newslettery.

IV. ZAPEWNIENIE BEZPIECZE艃STWA

Na ka偶dym etapie zbierania danych staramy si臋 zapewni膰 im poufno艣膰 i bezpiecze艅stwo. Obejmuje to ograniczony dost臋p do informacji o Tobie tylko dla upowa偶nionych pracownik贸w Radomdis Polska Sp. z o.o. , firm zewn臋trznych obs艂uguj膮cych nasz serwis od strony informatycznej czy te偶 administruj膮cych serwis internetowy. Stosujemy 艣rodki, kt贸rych celem jest jak najlepsze zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dost臋pem lub niew艂a艣ciwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Staramy si臋 unowocze艣nia膰 zabezpieczenia wraz z rozwojem technologii, zmieniaj膮cymi si臋 potrzebami oraz dost臋pnymi zabezpieczeniami. Regularnie kontrolujemy zgodno艣膰 swoich dzia艂a艅 z w艂a艣ciwymi przepisami prawa oraz Polityk膮 Prywatno艣ci.

Ka偶da z os贸b maj膮ca dost臋p do przekazanych przez U偶ytkownika danych zosta艂a zobowi膮zana do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z p贸藕n. zm.). Z ka偶d膮 firm膮 zewn臋trzn膮, kt贸ra ma dost臋p do Twoich danych osobowych, je艣li jest to wymagane, zwieramy umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych zgodnie, z kt贸r膮 s膮 one zobowi膮zane zapewni膰 poufno艣膰 danym. W sytuacji, je艣li wykorzystanie danych nie jest uzasadnione celem wynikaj膮cym
z przepis贸w prawa, zwr贸cimy si臋 do U偶ytkownika o potwierdzenie udost臋pnienia danych okre艣lonym podmiotom. Ponadto nasze systemy informatyczne posiadaj膮 wymagane 艣rodki zapobiegania nieautoryzowanemu dost臋powi.

V. UDOST臉PNIENIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Informacje, kt贸re posiadamy o U偶ytkownikach udost臋pniamy podmiotom zewn臋trznym,
z kt贸rych us艂ug korzystamy i kt贸rym dane s膮 niezb臋dne do w艂a艣ciwego wykonania naszego zobowi膮zania. Twoje dane przekazujemy r贸wnie偶 podmiotom zewn臋trznym, kt贸rzy pomagaj膮 nam w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania serwisem internetowym. Obecnie
powierzyli艣my dane osobowe firmom:

 • Projekt-Net Damian Szyszkiewicz z siedzib膮 w Radomiu, ul. Gnie藕nie艅ska 13a ( w zakresie obs艂ugi strony internetowej)
 • Infomania.pl Sp. z o.o. z siedzib膮 w Suchym Lesie, ul. Obornicka 117 (w zakresie administrowania bezpiecze艅stwem informacji).

Dodatkowo informacje nam przekazane mog膮 by膰 udost臋pnione organom 艣cigania
i instytucjom pa艅stwowym. Obowi膮zek ten wynika z obowi膮zuj膮cych norm prawnych, zgodnie z kt贸rymi mo偶emy zosta膰 zobowi膮zani do przekazania danych osobowych lub gdy udost臋pnienie tych danych jest niezb臋dne do zastosowania procedury prawnej, reakcji
na roszczenie b膮d藕 podj臋cie czynno艣ci prawnych czy te偶 zabezpieczenia praw klient贸w jak r贸wnie偶 interesu publicznego.

Inne dane ni偶 dane osobowe, mog膮 by膰 przekazane podmiotom trzecim w postaci zbiorczej, charakteryzuj膮cej dan膮 grup臋 (zestawienia analityczne np. odwiedzin strony).

VI. CZAS PRZETWARZANIA INFORMACJI POUFNYCH

Informacje, kt贸re nam o sobie U偶ytkownik udost臋pni艂 wykorzystujemy jedynie przez okres niezb臋dny z punktu widzenia naszych potrzeb w zakresie:

 • udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy,
 • wysy艂anie Newsletter贸w w ramach dzia艂a艅 handlowo-marketingowych,
 • jak r贸wnie偶 realizacji wymaga艅 prawnych, do kt贸rych jeste艣my zobowi膮zani np. dot. reklamacji.

Po tym okresie dane osobowe zostan膮 usuni臋te ze wszystkich naszych system贸w/no艣nik贸w, na kt贸rych zosta艂y utrwalone.

VII. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Nasz膮 zasad膮 jest przestrzeganie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa dotycz膮cych prywatno艣ci i ochrony danych osobowych. Zobowi膮zanie to odzwierciedla wag臋, jak膮 przywi膮zujemy do pozyskania i utrzymania relacji z U偶ytkownikiem.

Dane udost臋pnione przez U偶ytkownik贸w s膮 przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okre艣lane popularnie jako 鈥濺ODO鈥)

VIII. PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa mo偶e wykorzystywa膰 pliki cookies tzw. 鈥瀋iasteczka鈥. Pliki te nie zawieraj膮 偶adnych danych osobowych. Ciasteczka umo偶liwiaj膮 nam tworzenia analizy i audytu ogl膮dalno艣ci, a w szczeg贸lno艣ci do tworzenie anonimowych statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych serwisu, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci.

Ciasteczka s膮 nam potrzebne do optymalizacji korzystania ze serwisu i dostosowania zawarto艣ci do Twoich preferencji. A tak偶e do rozpoznania Twojego urz膮dzenia oraz jego lokalizacji i odpowiednio wy艣wietlenia strony internetowej.

W przysz艂o艣ci ciasteczka mog膮 by膰 wykorzystywane przez naszych partner贸w zajmuj膮cych si臋 reklamami, badaniami analitycznymi oraz dostaw膮 aplikacji multimedialnych.

Nasza strona nie 艂膮czy si臋 z serwisami zewn臋trznymi. Jedyne dla potrzeb statystyk 艂膮czymy si臋 z Google Analitics, ale nie wymaga to przetwarzania Twoich danych osobowych.
Pliki cookies dzia艂aj膮 do momentu usuni臋cia z dysku lub ich zablokowania w przegl膮darce. Zgodnie z tre艣ci膮 znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. Prawa Telekomunikacyjnego ustawienia Twojej przegl膮darki umo偶liwiaj膮ce zapisywanie ciasteczek s膮 jednoznacznie z Twoj膮 akceptacj膮.

W ka偶dym momencie mo偶esz zmieni膰 ustawienia. Jest to mo偶liwe w Twojej przegl膮darce.
Mo偶esz w艂膮czy膰 lub wy艂膮czy膰 przyjmowania plik贸w cookies lub te偶 ka偶dorazowo by膰 informowanym, 偶e serwis internetowy chce zapisa膰 plik cookies na Twoim urz膮dzeniu ko艅cowym. Dok艂adny spos贸b konfiguracji zale偶y od u偶ywanej przegl膮darki internetowej. Uwa偶aj, czasami wy艂膮czenie wszystkich plik贸w cookies, mo偶e utrudni膰 dzia艂anie serwisu.

Opis w jaki spos贸b dokona膰 konfiguracji ustawie艅 plik贸w cookies w przyk艂adowych przegl膮darkach internetowych:


IX. DODATKOWE PYTANIA


Osoby, kt贸re maj膮 pytania dotycz膮ce ich danych prosimy o wiadomo艣膰 za pomoc膮 formularza kontaktowego.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno艣ci. U偶ytkownik贸w obowi膮zuje aktualna Polityka Prywatno艣ci.
W razie jakichkolwiek pyta艅 dot. zapewnienia bezpiecze艅stwa danych osobowych podajemy Pa艅stwu bezpo艣redni kontakt do Inspektora Danych Osobowych:
 • Urszula Graetzer lub Krystian Erens .
Tel. dy偶urny: +48 792 700 993 (op艂ata za po艂膮czenie zgodna z taryfikatorem/cennikiem Pa艅stwa operatora), adres-e-mail: e.leclerc@infomania.pl