Wtorek 28 stycznia 2020


4,89

5,11

4,99

2,29

1,19

Loteria urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

 

艢wi臋tuj z nami 20 lat E.Leclerc w Radomiu

 

1.        Organizator i czas trwania loterii

 

1.1.    Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazw膮 "艢wi臋tuj z nami 20 lat E.Leclerc w Radomiu", zwanej dalej "Loteri膮" jest "Fortuna PS" Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Warszawie przy ulicy Astronom贸w 12, wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000243946, NIP: 521-33-76-453 (dalej: "Organizator").

 

1.2.    Loteria rozpoczyna si臋 w dniu 30 lipca 2019 r. i trwa do dnia 4 pa藕dziernika 2019 r., przy czym dniem zako艅czenia Loterii jest dzie艅 przewidziany jako ostatni na rozpatrywanie reklamacji zgodnie z pkt. 7.5. Regulaminu. Sprzeda偶 towar贸w uprawniaj膮cych do udzia艂u w Loterii rozpoczyna si臋 w dniu 30 lipca 2019 r. od godziny 8:00 i trwa do dnia 25 sierpnia 2019 r. do godziny 15:30 z wy艂膮czeniem nast臋puj膮cych dni: 4 sierpnia 2019 r., 11 sierpnia 2019r ., 15 sierpnia 2019 r. oraz 18 sierpnia 2019 r.

 

1.3.    Loteria jest organizowana na terenie hipermarketu E.Leclerc mieszcz膮cego si臋 w Radomiu przy ul. Toru艅skiej 1.

 

1.4.    Loteria odbywa si臋 na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej: "Regulamin").

 

1.5.    Loteria, stanowi loteri臋 promocyjn膮 w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018r., poz. 165).

 

2.        Warunki uczestnictwa w Loterii

 

2.1.    Uczestnikiem Loterii mo偶e by膰 ka偶da osoba fizyczna, kt贸ra w dniu przyst膮pienia do Loterii uko艅czy艂a co najmniej 18 lat, posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i naby艂a towar lub towary, o kt贸rych mowa w pkt. 3.3. Regulaminu jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (dalej: "Uczestnik"). Do odbioru nagr贸d dost臋pnych w Loterii konieczne jest posiadanie przez zwyci臋zc臋 karty lojalno艣ciowej Hipermarketu kt贸ra wyrabiana jest bezp艂atnie.

 

2.2.    W Loterii nie mog膮 uczestniczy膰 osoby prawne, przedsi臋biorcy, a tak偶e pracownicy i przedstawiciele Organizatora, firmy Radomdis Polska  Sp. z o.o. z siedzib膮 w Radomiu oraz cz艂onkowie ich rodzin. Przez cz艂onk贸w rodziny rozumie si臋: wst臋pnych, zst臋pnych, rodze艅stwo, ma艂偶onk贸w, rodzic贸w ma艂偶onk贸w i osoby pozostaj膮ce w stosunku przysposobienia.

 

3.        Zasady przeprowadzenia Loterii

 

3.1.    Loteria odbywa si臋 na terenie hipermarketu E.Leclerc Radom mieszcz膮cego si臋 w Radomiu przy ul. Toru艅skiej 1 (dalej: "Hipermarket") w kt贸rym w okresie od 30 lipca 2019 r. od godziny 8:00 do dnia 25 sierpnia 2019 r. do godziny 15:45 z wy艂膮czeniem nast臋puj膮cych dni: 4 sierpnia 2019 r., 11 sierpnia 2019 r., 15 sierpnia 2019 r. oraz 18 sierpnia 2019 r. umieszczona b臋dzie urna (dalej: "Urna").

 

3.2.    Ponadto w okresie od dnia 30 lipca 2019 r. od godziny 8:00 do dnia 25 sierpnia 2019 r. do godziny 15:30 z wy艂膮czeniem nast臋puj膮cych dni: 4 sierpnia 2019 r., 11 sierpnia 2019 r., 15 sierpnia 2019 r. oraz 18 sierpnia 2019 r. w kasach Hipermarketu za dokonanie przez Uczestnika zakup贸w, o kt贸rych mowa w pkt. 3.3. Regulaminu s膮 wydawane wraz z paragonem z kasy zdrapki Loterii (dalej: "Zdrapka").

 

3.3.    Za jednorazowe zakupy o warto艣ci co najmniej 60,00 z艂otych brutto Uczestnik otrzymuje jedn膮 Zdrapk臋. W przypadku dokonania jednorazowych zakup贸w o warto艣ci stanowi膮cej wielokrotno艣膰 60,00 z艂otych brutto Uczestnik otrzymuje odpowiednio wi臋ksz膮 liczb臋 Zdrapek stanowi膮c膮 r贸wnowarto艣膰 wielokrotno艣ci kwoty 60,00 z艂otych, jednak nie wi臋cej ni偶 pi臋膰 Zdrapek. Ponadto Uczestnik otrzymuje jedn膮 dodatkow膮 Zdrapk臋 w przypadku dokonania wraz z zakupami dowolnych produkt贸w o warto艣ci co najmniej 40,00 z艂otych zakupu produktu lub produkt贸w partnerskich o warto艣ci co najmniej 20,00 z艂otych brutto. Zakup produkt贸w partnerskich dolicza si臋 do warto艣ci zakup贸w uprawniaj膮cych do otrzymania Zdrapki. W przypadku dokonania zakup贸w o warto艣ci ni偶szej ni偶 60,00 z艂otych i jednoczesnego zakupu produkt贸w partnerskich o warto艣ci co najmniej 20,00 z艂otych brutto Uczestnik otrzymuje jedn膮 Zdrapk臋. Produkty partnerskie s膮 to produkty odpowiednio wyeksponowane i zaznaczone na p贸艂kach w Hipermarkecie specjalnym znakiem graficznym, a tak偶e w katalogu reklamowym Hipermarketu. Piktogram wykorzystywany do oznakowania produkt贸w partnerskich na p贸艂kach w Hipermarkecie okre艣la za艂膮cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

3.4.    Organizator nie dopuszcza mo偶liwo艣ci 艂膮czenia paragon贸w na mniejsz膮 kwot臋 ani dzielenia paragon贸w z wy偶sz膮 kwot膮 na mniejsze w celu uzyskania wi臋kszej liczby Zdrapek.

 

3.5.    Z udzia艂u w Loterii wykluczone s膮:

- zakupy wyrob贸w tytoniowych;

- zakupy alkoholu i towar贸w, kt贸rych nazwa, znak towarowy, kszta艂t graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobie艅stwo lub jest to偶same z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnosz膮cym si臋 do napoju alkoholowego (z wyj膮tkiem piwa, w przypadku kt贸rego jednorazowy zakup uprawniaj膮cy do udzia艂u w loterii nie mo偶e przekroczy膰 4 sztuk pojedynczych opakowa艅);

- zakup do艂adowania pre-paid i starter贸w telefonicznych;

- zakupy gier hazardowych;

- zakupy produkt贸w leczniczych;

- zakup produkt贸w, dla kt贸rych potwierdzeniem zakupu jest paragon niefiskalny;

- zakup paliw na stacji benzynowej E.Leclerc znajduj膮cej si臋 przy ul. Toru艅skiej 1 w Radomiu.

 

3.6.    Je偶eli po ods艂oni臋ciu na Zdrapce pola pokrytego srebrn膮 艣cieraln膮 farb膮 Uczestnik widzi:

3.6.1.  napis "5 z艂" to, 偶e wygrywa nagrod臋, o kt贸rej mowa w pkt. 4.1.1.

3.6.2.  napis "10 z艂" to, 偶e wygrywa nagrod臋, o kt贸rej mowa w pkt. 4.1.2.

3.6.3.  napis "50 z艂" to, 偶e wygrywa nagrod臋, o kt贸rej mowa w pkt. 4.1.3.

3.6.4.  napis "100 z艂" to, 偶e wygrywa nagrod臋, o kt贸rej mowa w pkt. 4.1.4.

 

3.7.    Je偶eli po ods艂oni臋ciu na Zdrapce pola pokrytego srebrn膮 艣cieraln膮 farb膮 Uczestnik widzi napis "Graj dalej" zdrapka staje si臋 kuponem Loterii (dalej :"Kupon").

 

3.8.    W celu wzi臋cia udzia艂u w Losowaniu Fina艂owym Uczestnik powinien posiada膰 kart臋 lojalno艣ciow膮 Hipermarketu, a w przypadku jej braku wyrobi膰 kart臋 lojalno艣ciow膮 Hipermarketu, kt贸ra wyrabiana jest bezp艂atnie, a nast臋pnie uzupe艂ni膰 pola Kuponu wpisuj膮c czytelnie swoje imi臋, nazwisko oraz adres zamieszkania, a tak偶e podpisa膰 Kupon i wrzuci膰 taki Kupon do Urny nie p贸藕niej ni偶 do godziny 15:45 w dniu 25 sierpnia 2019 r.

 

3.9.    W dniu 25 sierpnia 2019r. o godzinie 16:00 na terenie Hipermarketu, spo艣r贸d wszystkich Kupon贸w, znajduj膮cych si臋 w Urnie odbywa si臋 losowanie zwyci臋zc贸w nagr贸d, o kt贸rych mowa w pkt 4.1.5. i 4.1.6. Regulaminu ("Losowanie Fina艂owe"). Losowanie odbywa si臋 r臋cznie poprzez wyci膮gni臋cie przypadkowych Kupon贸w spo艣r贸d wszystkich Kupon贸w zgromadzonych w Urnie. W trakcie jednego ci膮gni臋cia losowanych jest pi臋膰 Kupon贸w.  Dwadzie艣cia pierwszych os贸b kt贸rych Kupony s膮 wylosowane staj膮 si臋 zwyci臋zcami nagrody, o kt贸rej mowa w pkt 4.1.5. Regulaminu, osoba kt贸rej Kupon jest wylosowany jako dwudziesty pierwszy jest zwyci臋zc膮 nagrody, o kt贸rej mowa w pkt 4.1.6. Regulaminu.

 

3.10.   Zdrapki i Kupony podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy weryfikacj臋 ich autentyczno艣ci, a tak偶e, co, do kt贸rych mo偶na mie膰 podejrzenia, 偶e nie s膮 oryginalne lub nie zosta艂y uzyskane przez Uczestnika w spos贸b przewidziany Regulaminem nie uprawniaj膮 do udzia艂u w Loterii i otrzymania jakiejkolwiek z nagr贸d przewidzianych w Regulaminie.

 

3.11.   Jeden Uczestnik mo偶e wielokrotnie wzi膮膰 udzia艂 w Loterii i zosta膰 jej zwyci臋zc膮, przy czym jeden Uczestnik mo偶e by膰 zwyci臋zc膮 nagrody, o kt贸rej mowa w pkt 4.1.5. Regulaminu jeden raz. W przypadku ponownego wylosowania Kuponu osoby kt贸ra ju偶 wygra艂a nagrod臋, o kt贸rej mowa w pkt 4.1.5. Regulaminu, Kupon taki uniewa偶nia si臋, a Losowanie Fina艂owe jest dalej kontynuowane.

 

4.        Nagrody Loterii

 

4.1.    Nagrodami w Loterii jest:

4.1.1.  2.730 do艂adowa艅 karty lojalno艣ciowej Hipermarketu o warto艣ci 5 z艂 ka偶de;

4.1.2.  880 do艂adowa艅 karty lojalno艣ciowej Hipermarketu o warto艣ci 10 z艂 ka偶de;

4.1.3.  28 do艂adowa艅 karty lojalno艣ciowej Hipermarketu o warto艣ci 50 z艂 ka偶de;

4.1.4.  22 do艂adowania karty lojalno艣ciowej Hipermarketu o warto艣ci 100 z艂 ka偶de;

4.1.5.  20 bon贸w zakupowych E.Leclerc Radom o warto艣ci 1.000 z艂 ka偶dy;

4.1.6.  1 zestaw bon贸w zakupowych E.Leclerc Radom o warto艣ci 7.200 z艂 wraz z nagrod膮 pieni臋偶n膮 o warto艣ci 800 z艂. 艁膮czna warto艣膰 nagrody wynosi 8.000 z艂.

 

4.2.    Pula nagr贸d w Loterii wynosi 54.050,00 z艂 brutto.

 

5.        Odbi贸r nagrody

 

5.1.              Zwyci臋zcy nagr贸d, o kt贸rych mowa w pkt. od 4.1.1. do 4.1.4. Regulaminu, informowani s膮 o wygranej bezpo艣rednio po odczytaniu informacji znajduj膮cej si臋 pod 艣cieraln膮 farb膮 Zdrapki.

 

5.2.    Zwyci臋zcy nagr贸d, o kt贸rych mowa w pkt. od 4.1.1. do 4.1.4. Regulaminu w celu otrzymania nagrody powinni zg艂osi膰 si臋 do Punktu Obs艂ugi Klienta Hipermarketu i przedstawi膰 Zdrapk臋 oraz kart臋 lojalno艣ciow膮 Hipermarketu w celu jej do艂adowania odpowiedni膮 kwot膮 pieni臋偶n膮. W przypadku braku karty lojalno艣ciowej Hipermarketu, zwyci臋zca zobowi膮zany jest do wyrobienia karty lojalno艣ciowej Hipermarketu, kt贸ra wyrabiana jest bezp艂atnie. Przed odbiorem nagrody zwyci臋zca zobowi膮zany jest podpisa膰 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia wymogi okre艣lone w pkt. 2.1. Regulaminu i nie jest osob膮, o kt贸rej mowa w pkt. 2.2 Regulaminu oraz protok贸艂 odbioru nagrody umieszczony bezpo艣rednio na Zdrapce. Nagrody, o kt贸rych mowa w pkt. od 4.1.1. do 4.1.4. Regulaminu s膮 do odebrania w Punkcie Obs艂ugi Klienta Hipermarketu nie p贸藕niej jednak ni偶 do dnia 7 wrze艣nia 2019 r. do godziny 22:00. Nagrody w postaci do艂adowania karty lojalno艣ciowej Hipermarketu s膮 mo偶liwe do wykorzystania od nast臋pnego dnia po dniu ich odbioru.

 

5.3.    Zwyci臋zca Losowania Fina艂owego jest informowany o wygranej bezpo艣rednio w trakcie Losowania Fina艂owego. Warunkiem otrzymania wylosowanej nagrody jest osobista obecno艣膰 Uczestnika w trakcie Losowania Fina艂owego. Imina i nazwiska ka偶dej wylosowanej pi膮tki Uczestnik贸w s膮 wyczytywany trzykrotnie w odst臋pach jednominutowych. Je偶eli wylosowana osoba nie zg艂osi si臋 do osoby prowadz膮cej losowanie w ci膮gu jednej minuty od ostatniego wyczytania losowanie prowadzone jest dalej, a偶 do momentu, w kt贸rym wylosowany Uczestnik spe艂ni wszystkie warunki okre艣lone w Regulaminie, lecz nie d艂u偶ej ni偶 do godziny 19:00. Zwyci臋zca zobowi膮zany jest do przedstawienia dokumentu to偶samo艣ci i karty lojalno艣ciowej Hipermarketu. Przed odbiorem nagrody zwyci臋zca zobowi膮zany jest podpisa膰 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia wymogi okre艣lone w pkt 2.1. Regulaminu i nie jest osob膮, o kt贸rej mowa w pkt 2.2. Regulaminu oraz protok贸艂 odbioru nagrody podaj膮c swoje dane osobowe i podpisuj膮c zgod臋 na ich przetwarzania na potrzeby Loterii.

 

5.4.    Nagrody w niniejszej Loterii s膮 wydawane zwyci臋zcom zgodnie z ustaw膮 z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1509). co oznacza, 偶e przed wydaniem nagrody o kt贸rej mowa w pkt. 4.1.6. Regulaminu, nagroda pieni臋偶na jest potr膮cane przez Organizatora i przeznaczana na zap艂at臋 podatku.

 

5.5.    Za wygrane nagrody nie przys艂uguje ekwiwalent pieni臋偶ny. Uczestnik nie mo偶e 偶膮da膰 wymiany nagrody na inn膮 nagrod臋.

 

5.6.    Wszystkie nagrody w Loterii s膮 wydawane do dnia 7 wrze艣nia 2019r. Nieodebrane przez zwyci臋zc贸w nagrody przepadaj膮 i pozostaj膮 do dyspozycji Organizatora. Osobom, kt贸re nie spe艂ni艂y warunk贸w przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz osobom, kt贸re nie by艂y uprawnione do wzi臋cia udzia艂u w Loterii, nagrody nie s膮 wydawane.

 

6.        Komisja

 

6.1.    Organizator powo艂a艂 wewn臋trzn膮 komisj臋 nadzoru nad prawid艂owo艣ci膮 urz膮dzania Loterii i wyda艂 regulamin jej dzia艂ania.

 

6.2.    W sk艂ad komisji wchodzi osoba posiadaj膮ca za艣wiadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie gier hazardowych i Regulaminu.

 

6.3.    Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z niniejszego Regulaminu.

 

6.4.    Komisja jest organem przeprowadzaj膮cym post臋powanie reklamacyjne.

 

7.        Post臋powanie reklamacyjne

 

7.1.    Ka偶demu Uczestnikowi Loterii przys艂uguje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpocz臋cia Loterii do dnia 16 wrze艣nia 2019 r. Reklamacje wniesione po up艂ywie powy偶szego terminu lub dor臋czone do Organizatora po dniu 20 wrze艣nia 2019 r. nie s膮 rozpatrywane pomimo ich prawid艂owego wniesienia zgodnie z dat膮 stempla pocztowego na przesy艂ce zawieraj膮cej reklamacj臋. Za dat臋 wniesienia reklamacji uwa偶a si臋 dat臋 stempla pocztowego na przesy艂ce zawieraj膮cej reklamacj臋. Reklamacja mo偶e zosta膰 tak偶e z艂o偶ona za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej.

 

7.2.    Reklamacja musi zawiera膰 dok艂adne dane Uczestnika zg艂aszaj膮cego reklamacj臋 (imi臋 i nazwisko Uczestnika, dok艂adny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamuj膮cego) dat臋 i miejsce zdarzenia kt贸rego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczyn臋 reklamacji, tre艣膰 偶膮dania reklamuj膮cego oraz opis okoliczno艣ci uzasadniaj膮cych reklamacj臋. W przypadku z艂o偶enia reklamacji za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej wnosz膮cy reklamacj臋 wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie z艂o偶onej reklamacji.

 

7.3.    Reklamacje nale偶y kierowa膰 na pi艣mie drog膮 pocztow膮 na adres Organizatora:

          Fortuna PS Sp. z o.o.

          ul. Astronom贸w 12

          01-450 Warszawa

         lub na adres email biuro@fortunaps.pl

          z dopiskiem reklamacja loterii 鈥 "艢wi臋tuj z nami 20 lat E.Leclerc w Radomiu"

 

7.4.    Reklamacje s膮 rozpatrywane przez Komisj臋 zgodnie z Regulaminem pracy wewn臋trznej komisji nadzoruj膮cej przebieg loterii promocyjnej.

 

7.5.    Osoba wnosz膮ca reklamacj臋 jest powiadamiana o rozstrzygni臋ciu Komisji za pomoc膮 listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najp贸藕niej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie p贸藕niej ni偶 do dnia 4 pa藕dziernika 2019 r.

 

7.6.    Roszczenia zwi膮zane z udzia艂em w loterii promocyjnej przedawniaj膮 si臋 z up艂ywem 6 miesi臋cy od dnia wymagalno艣ci.

 

7.7.    Bieg przedawnienia roszcze艅 ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamacj臋.

 

8.        Postanowienia ko艅cowe

 

8.1.    Regulamin niniejszej Loterii dost臋pny jest do wgl膮du na stronie internetowej pod adresem: www.eleclerc.com.pl, www.fortunaps.pl oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Astronom贸w 12, a tak偶e w Punkcie Obs艂ugi Klienta Hipermarketu. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowi膮zany jest wys艂a膰 do Uczestnika Regulamin Loterii drog膮 pocztow膮.

 

8.2.    Uczestnik przed przyst膮pieniem do Loterii powinien zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu. Uczestnik zobowi膮zuje si臋 przestrzega膰 okre艣lonych w Regulaminie zasad Loterii, jak r贸wnie偶 potwierdza, 偶e spe艂nia wszystkie warunki, kt贸re uprawniaj膮 go do udzia艂u w Loterii.

 

8.3.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si臋 przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.

 

8.4.    Na 偶膮danie zwyci臋zcy, Organizator wystawia imienne za艣wiadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikaj膮cych z tre艣ci art. 20 ustawy o grach hazardowych.

 

8.5.    Wszelkie spory wynikaj膮ce z Loterii s膮 rozpatrywane przez w艂a艣ciwy s膮d.