Sobota 28 marca 2020


3,99

4,39

3,99

1,89

1,19

Akcja promocyjna


ÔÇ×Klub ┼╗YJ EkOÔÇŁ

Aneks do ÔÇ×Regulaminu programu lojalno┼Ťciowego

E. LECLERC LOJALNO┼Ü─ć POP┼üACAÔÇŁ

 

 

1. Definicje

Terminy u┼╝yte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzyma┼éy nast─Öpuj─ůce

znaczenie:

Radomdis Polska Sp. z o. o.  z siedzib─ů w Radomiu przy ul. Toru┼äskiej 1,

wpisana do Krajowego Rejestru S─ůdowego przez S─ůd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydzia┼é

Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000541533, o kapitale

zak┼éadowym w wysoko┼Ťci 100 000 z┼éotych- organizator promocji;

Promocja - Promocja ÔÇ×Klub ┼╗YJ EKOÔÇŁ;

Klub ┼╗yj Eko ÔÇôfunkcja karty lojalno┼Ťciowej E. Leclerc Radom dodawana  do ju┼╝ istniej─ůcej lub nowo za┼éo┼╝onej karty lojalno┼Ťciowej, na podstawie  podpisanego przez posiadacza karty o┼Ťwiadczenia dotycz─ůcego Regulaminu karty ÔÇ×┼╗yj EkoÔÇŁ

POK - Punkt Obsługi Klienta w Placówce;

Produkty ÔÇô produkty sprzedawane na wag─Ö na dzia┼éach: garma┼╝, mi─Öso, w─Ödliny, dr├│b, ryby, sery, owoce-warzywa, sushi oraz nieopakowane produkty z dzia┼é├│w cukiernia i piekarnia

 

2. Zasady og├│lne

1.     ÔÇ×Karta ┼╗yj EkoÔÇŁma na celu propagowanie stylu ┼╝ycia ÔÇ×Zero WasteÔÇŁ polegaj─ůcego na ograniczaniu produkcji ┼Ťmieci  w wielu aspektach naszej codzienno┼Ťci ÔÇô tutaj: poprzez umo┼╝liwienie klientom zapakowania Produkt├│w, wymienionych w niniejszym regulaminie,  w opakowania w┼éasne klient├│w.

2.     Akcj─ů obj─Öte s─ů wy┼é─ůcznie zakupy produkt├│w okre┼Ťlonych w  &1 Definicje, pod terminem ÔÇ×ProduktyÔÇŁ

3.     Zapakowanie Produkt├│w w przyniesione przez klienta opakowanie dopuszczalne jest po  spe┼énieniu wszystkich poni┼╝szych warunk├│w:

- przed dokonaniem  zakup├│w z opakowaniem w┼éasnym po raz pierwszy, klient powinien zg┼éosi─ç si─Ö do punktu Obs┼éugi Klienta, w celu za┼éo┼╝enia Karty Sta┼éego Klienta z opcj─ů ÔÇ×Klub ┼╗yj EkoÔÇŁ/ w┼é─ůczenia opcji ÔÇ×Klub ┼╗yj EkoÔÇŁ i podpisania o┼Ťwiadczenia o zapoznaniu si─Ö z tre┼Ťci─ů Regulaminu i braku roszcze┼ä co do zakupionego produktu;  funkcja jest uaktywniana raz i umo┼╝liwia wielokrotne korzystanie w przypadku spe┼énienia warunk├│w niniejszego regulaminu.

- kart─ů mo┼╝e pos┼éugiwa─ç si─Ö wy┼é─ůcznie posiadacz , na kt├│rego karta zosta┼éa wydana

- każdorazowo należy zgłosić ochronie wniesienie na teren sklepu własnych pojemników w celu ich oznakowania

- towar b─Ödzie pakowany tylko w pojemniki oznakowane przez ochron─Ö; pojemniki bez oznakowania nie b─Öd─ů honorowane;

- obs┼éuga stoiska (sprzedawca) ocenia wizualnie czysto┼Ť─ç przyniesionych pojemnik├│w i decyduje o mo┼╝liwo┼Ťci zapakowania w nie wybranych towar├│w;

- po zapakowaniu produktu do pojemnika dostarczonego przez klienta, klient traci prawo do rozmy┼Ťlenia si─Ö z zakupu towaru lub zwrotu towaru; w przypadku pozostawienia produktu na terenie sklepu, towar taki, wraz z opakowaniem b─Ödzie utylizowany przez sklep.

   

4. Post─Öpowanie reklamacyjne

1.     Prawo do sk┼éadania reklamacji, w zakresie niezgodno┼Ťci przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, s┼éu┼╝y ka┼╝demu uczestnikowi w Promocji w ci─ůgu 7 dni od daty dokonania zakup├│w.

2.     Reklamacje nale┼╝y kierowa─ç na pi┼Ťmie, drog─ů pocztow─ů do:

Radomdis Polska Sp. z o. o.

Ul. Toruńska 1

26-612 Radom

z dopiskiem ÔÇ×Klub ┼╗yj EkoÔÇŁ.

3.     Reklamacja musi zawiera─ç dok┼éadne dane osobowe zg┼éaszaj─ůcego reklamacj─Ö (imi─Ö, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamuj─ůcego), przyczyn─Ö reklamacji, tre┼Ť─ç ┼╝─ůdania reklamuj─ůcego oraz opis okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůcych reklamacj─Ö.

4.     Reklamacja zostanie rozpatrzona w ci─ůgu 14 dni od jej otrzymania.

5.     Powiadomienie o rozstrzygni─Öciu reklamacji nast─ůpi drog─ů pocztow─ů na adres zamieszkania podany w reklamacji.

6.     Reklamacje z┼éo┼╝one pod niew┼éa┼Ťciwy adres, po terminie lub informacje nie zawieraj─ůce

wymaganych danych nie b─Öd─ů rozpatrywane.

 

5. Postanowienia końcowe

1.     Radomdis  Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie trwania Promocji.

2.     Dla unikni─Öcia zagro┼╝enia zara┼╝enia ┼╝ywno┼Ťci nieopakowanej,   wprowadza si─Ö procedury post─Öpowania pracownik├│w przy  sprzeda┼╝y Produkt├│w w opakowania w┼éasne klient├│w.

3.     Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie b─Öd─ů obowi─ůzywa┼éy od dnia ich og┼éoszenia w

4.     Plac├│wkach i na stronie www.eleclerc.com.pl

5.     Radomdis Polska Sp. z o. o.   zastrzega sobie prawo zako┼äczenia Akcji w ka┼╝dym czasie po up┼éywie 2 dni od dnia og┼éoszenia takiej informacji w POK.
Regulamin Akcji Promocyjnej

 

┬ž 1 Organizator

 

Organizatorem promocji ÔÇ×Dostawa gratisÔÇŁ, zwanej dalej Promocj─ů, jest firma Radomdis  Polska Sp. z o.o. z siedzib─ů przy ul. Toru┼äskiej 1 w Radomiu 26-612, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S─ůdowym, XIV Wydzia┼é Gospodarczy  S─ůdu Rejonowego dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000451533, kapita┼é zak┼éadowy 100 000 z┼é, NIP 9482602735, Regon: 360741281 zwana dalej Organizatorem.

 

┬ž 2 Uczestnicy Promocji

 

Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej ÔÇ×UczestnikiemÔÇŁ mo┼╝e by─ç ka┼╝dy klient sklepu internetowego www.zakupy-eleclerc.pl, kt├│ry w dniach od 24/09/2019r. do 31/10/2019r. dokona zakup├│w w tym sklepie na kwot─Ö min 150z┼é z dostaw─ů na terenie Radomia lub okolic do 20 km .

 

┬ž 3 Przedmiot i czas trwania Promocji w Sklepie Internetowym

1.      W ramach Promocji, ka┼╝dy klient,  kt├│ry w dniach od 24/09/2019r. do 31/10/2019r. dokona zakup├│w na www.zakupy-eleclerc.pl  na kwot─Ö  minimum 150z┼é wskazuj─ůc adres dostawy na terenie Radomia lub okolic do 20 km, b─Ödzie m├│g┼é skorzysta─ç z rabatu r├│wnego kosztowi przygotowania przesy┼éki w wysoko┼Ťci 10 z┼é.

2.      Promocja w Sklepie Internetowym obowi─ůzuje w dniach od 24 wrze┼Ťnia 2019r. do 31 pa┼║dziernika 2019r. i mo┼╝e ona zosta─ç wstrzymana przez Organizatora w dowolnym okresie, o czym Organizator poinformuje na stronie www.zakupy-eleclerc.pl

3.      Warunkiem udzia┼éu w promocji jest wyra┼╝enie zgody na akceptacj─Ö regulaminu promocji.

4.      Promocja nie ┼é─ůczy si─Ö z innymi odbywaj─ůcymi si─Ö promocjami.

┬ž 4 Spory

1.      Wszelkie ewentualne kwestie sporne, kt├│re mog─ů pojawi─ç si─Ö w zwi─ůzku z przeprowadzeniem niniejszej Promocji nale┼╝y przes┼éa─ç na pi┼Ťmie na adres siedziby Organizatora, w terminie 14 dni od momentu zaistnienia spornego zdarzenia. Organizator rezerwuje sobie prawo do ustosunkowania si─Ö do przedstawionych zarzut├│w w terminie do 30 dni od chwili otrzymania zg┼éoszenia.

2.      Ka┼╝demu Uczestnikowi Promocji przys┼éuguje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodno┼Ťci przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.

3.      Reklamacja mo┼╝e by─ç zg┼éoszona wy┼é─ůcznie listem poleconym. O dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

4.      Reklamacja powinna zawiera─ç co najmniej: imi─Ö, nazwisko oraz adres Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis.

5.      Wszelkie spory wynikaj─ůce z niniejszego Regulaminu b─Öd─ů rozstrzygane przez s─ůd w┼éa┼Ťciwy wg. obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa.

┬ž 5 Zasady oraz warunki obowi─ůzywania Promocji

1.      Promocja trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie Promocji.

2.      W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, do zmiany terminu obowi─ůzywania promocji lub listy produkt├│w obj─Ötych promocj─ů bez uszczuplenia praw nabytych przez klient├│w przed dniem dokonania zmiany.

┬ž 6 Postanowienia ko┼äcowe

1.      Udzia┼é Uczestnika w promocji oznacza jego akceptacj─Ö zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

2.      Regulamin promocji dost─Öpny jest na stronie internetowej WWW.zakupy-eleclerc.pl